Plastic in de tuingrond... probleem?

land- en tuinbouw, voeding

Moderator: Moderators

ritsaert snijder
Berichten: 4412
Lid geworden op: 09 dec 2009, 10:53
Locatie: Portengen

Re: Plastic in de tuingrond... probleem?

Bericht door ritsaert snijder » 06 mar 2014, 11:29

Wie betaalt de sanering?
Wie verantwoordelijk is voor de saneringsmaatregelen en wie aansprakelijk is voor de kosten is afhankelijk van de situatie. Er is geen eenduidig antwoord te geven. Aansprakelijkheidskwesties kunnen per geval nogal verschillen. Er spelen factoren mee zoals:

had iemand kunnen weten dat de bodem vervuild was?
heeft iemand schuld aan de verontreiniging?
zorgt de verontreiniging voor schade aan derden?

Over aansprakelijkheid is veel jurisprudentie. Er zijn enkele algemene bepalingen voor de beoordeling wie aansprakelijk is, maar wat de werkelijke uitkomst zal zijn hangt sterk af van de situatie en omstandigheden.

Algemeen
De Wet bodembescherming gaat uit van het principe dat de vervuiler betaalt. Indien het niet (meer) mogelijk is om de veroorzaker aan te wijzen, dan wordt in beginsel de aansprakelijkheid gelegd bij de eigenaar of gebruiker. De eigenaar of niet-vervuiler kan ook aansprakelijk gesteld worden wanneer de verontreiniging zich verspreidt of wanneer anderen schade ondervinden vanwege blootstelling daaraan. De redenering is dat men als eigenaar van een perceel ook eigenaar is van de verontreiniging op het perceel. De overheid heeft juridische middelen tot haar beschikking, in de vorm van o.a. bevelen, om de veroorzaker dan wel eigenaar/gebruiker te dwingen tot sanering in eigen beheer. Pas wanneer ook dat niet kan, treedt de overheid zelf op als saneerder.

In het kort is de algemene aansprakelijkheidsvolgorde of voorkeursvolgorde als volgt:
Veroorzaker / vervuiler
Eigenaar / gebruiker
Overheid

In 2006 is de Wet bodembescherming aangepast. Er is een nieuwe paragraaf toegevoegd, de aansprakelijkheidsregeling voor eigenaren bedrijfsterreinen. In de vernieuwde wet is een saneringsplicht opgenomen voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waar een ernstige verontreiniging aanwezig is. Het principe 'de vervuiler betaalt' is aangevuld met 'de belanghebbende betaalt mee'.

Belangrijk ijkpunt in de beoordeling van de aansprakelijkheid is de datum waarop de verontreiniging is ontstaan. 1975 en 1987 zijn daarin belangrijke data.

Aansprakelijkheid ligt bij:
Aankoop vóór 1975 (Verontreiniging ontstaan vóór 1 januari 1975)
Niemand kan aansprakelijk gesteld worden. Overheid voert sanering functioneel uit.
Een eigenaar of erfpachter kan niet worden aangesproken.

Aankoop tussen 1975 en 1987 (Verontreiniging ontstaan na 1975)

1. Veroorzaker

2. Professionele koper

3. Schuldig eigenaar of gebruiker

4. Overheid

De sanering wordt functioneel uitgevoerd


Als de veroorzaker niet meer te achterhalen is dan is de professionele koper aansprakelijk (gemeente of projectontwikkelaar) of de gewone koper als de overheid kan aantonen dat deze wist van de verontreiniging (en daarom bijvoorbeeld het perceel goedkoper heeft verkregen)

Bedrijven worden eerder aansprakelijk gesteld dan particulieren.

Aankoop en verontreiniging ontstaan na 1987 (en nieuwe verontreiniging)


1. Veroorzaker

2. Eigenaar, gebruiker

De sanering moet multifunctioneel worden uitgevoerd. Dit valt onder de zorgplicht van de Wet Bodembescherming. Bij aankoop van een pand kan de eigenaar of erfpachter ook aansprakelijk worden gesteld voor de verontreiniging. De overheid gaat er vanuit dat kopers navraag doen naar bodemverontreiniging.

Gewoon van internet geplukt om een idee te geven. Die laatste zin maakt het minder eenvoudig. Is de koop recent en wat staat er in het koopcontract over bodemonderzoek en vervuiling?
groet!

Ritsaert

Brit
Berichten: 799
Lid geworden op: 25 okt 2007, 20:37
Locatie: Christchurch
Contacteer:

Re: Plastic in de tuingrond... probleem?

Bericht door Brit » 07 mar 2014, 11:42

Dat bedoel ik. Als je het toch wil gaan saneren, dan schaad het niet om te kijken of je de vervuiler nog kan achterhalen en aansprakelijk stellen. Als je het wil laten zitten, dan is het natuurlijk een ander verhaal....
Groeten, Brit.

Ik bekijk het liever vanaf de andere kant.....

Plaats reactie