Pagina 1 van 1

Vergelijking van startkoppels

Geplaatst: 29 jan 2020, 10:48
door Adriaan Kragten
De notitie: "Comparing starting torques of constant chord and tapered blades" is gratis te kopiƫren van mijn website: www.kdwindturbines.nl onderaan het menu KD-reports. Over het algemeen wordt aangenomen dat rotoren met bladen die taps en getordeerd zijn een groter startkoppel hebben dan rotoren met een constante koorde en instelhoek. Ik heb nagegaan of dit voor een bepaalde windsnelheid werkelijk zo is voor de twee rotoren die in hoofdstuk 5.4.1 en 5.4.2 van mijn rapport KD 35 als rekenvoorbeeld worden gegeven en die beiden dezelfde diameter en ontwerpsnellopendheid hebben. Het blad werd in vijf even lange bladsecties verdeeld en voor elke bladsectie werd de bijdrage aan het startkoppel bepaald. De rotor met tapse bladen blijkt inderdaad een wat groter startkoppel te hebben maar het startkoppel is veel minder groter dan op basis van de lift die op de binnenste bladsectie uitgeoefend wordt, verwacht mag worden.

Re: Vergelijking van startkoppels

Geplaatst: 10 feb 2020, 13:44
door Adriaan Kragten
Deze notitie is vervallen en vervangen door het rapport KD 697.