Pagina 1 van 1

KD 679 vrijgegeven

Geplaatst: 17 aug 2019, 11:17
door Adriaan Kragten
Het rapport KD 679 vervangt het rapport KD 608 waarin de 2-bladige VIRYA-1 beschreven wordt. De VIRYA-1 maakt gebruik van dezelfde 8-polige axial flux generator die ook in de 3-bladige VIRYA-1.02 gebruikt wordt en waarvan de metingen in KD 678 gegeven worden. De matching tussen rotor en generator is beter voor de VIRYA-1 omdat de snellopendheid hoger is (4,25 i.p.v. 3,5) en dit levert een wat hoger maximum vermogen op (ongeveer 27 W). Het rapport KD 672 waarin onderzocht werd of met deze molentjes drinkwater gepompt kan worden, werd ook aangepast. De folders over deze molentjes werden ook aangepast omdat de Pel-V krommen nu gebaseerd zijn op gemeten generatorkarakteristieken. Alles is te vinden op mijn website: www.kdwindturbines.nl.