Naar hoger plan met verwarming etc.

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Pigion
Berichten: 728
Lid geworden op: 17 okt 2007, 11:26
Locatie: Drenthe

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Pigion » 12 dec 2017, 18:10

Een slinky collector kan zowel horizontaal als verticaal worden gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten kiest men meestal voor horizontale krinkels van ca. 1,25 - 1,50 M dia. De "sloot" waarin de krinkels worden gelegd moet min. is ca. 2 M breed en 1,25 tot 1,50 M diep en 60 tot 110 M lang. De krinkel zijn bijna altijd van PE 32 x 3,2 mm. In de sloot moet je 300 m per register mooi verdelen. Bij 3 x 300 M komen er 3 van zulke systemen op elkaar, alles weer goed verdeeld, onderling met tape of i.d. aan elkaar vast gemaakt. Op de PE buis direct geen stenen of grote brokken grond. Voor wie geïnteresseerd is, kijk eens op het door mij meermalen aangehalde Duitse forum : Haustechnikforum met als sub-foum Wärmepumpen. Je vindt een schat aan goede informatie om zoiets te berekenen. In de slangen wil je een turbulente stroming voor goede warmteoverdracht.
Voor een bestaande tuin is de gigantische berg te verzetten grond een probleem. Men kan dan kiezen voor een verticale slinky collector. Sleuf ca. 0.40 M breed en 2 a 3 M diep, liefst in het grondwater. Het plaatje van Dormos geeft het goed weer.
Een andere variant is een "graswortel collector", op een diepte van 30 a 40 cm, meestal rechte slangen, 18 mm en dichter op elkaar.

Glycol.
Meestal kun je niet om glycol heen ter bescherming van de WP. Ijskristallen verstoppen de platenwarmtewisselaar, kan opvriezen en stuk gaan. De fabrikant geeft geen garantie zonder glycol in het systeem. probeer zo weinig mogelijk toe te voegen vanwege de toename van de viscositeit en dus meer pomp-arbeid. Zo'n slinky systeem, trouwens ook een boringen worden zo berekend dat je bij een koude winter aan het einde van het stookseizoen richting minus temperaturen gaat. Bij bevriezen van de vochtige grond om de slinky komt veel latente warmte vrij.
Glycol is niet zeer schadelijk voor het millieu. Het reageert niet met de grond en verdampt. Het hecht zich aan mindere mate aan veengrond.
Pigion

hanskraayeveld
Berichten: 709
Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door hanskraayeveld » 12 dec 2017, 19:40

Glycol.

Mijn broer doet het ook met glycol.

Toch kan ik me voorstellen dat het zonder kan.
Eventueel met temperatuur gestuurde klep voor afzonderlijke groepen. Ik kan me ook namelijk voorstellen als het water richting het vriespunt gaat, het rendement enorm afneemt, en dit wil je denk ik voorkomen.

Ik zou dat echt als uitdaging zien! Desnoods leg je dan "iets" meer m2 neer. Een groep extra. Meer rendement! Misschien haal je dan wel zelfs het nieuws oid. Ik kan me voorstellen dat er "geleerden" (bedrijven) zijn, die "hun" systeem dan weer promoten kunnen.

En... Een beetje glycol is zo toegevoegd, toch?

JantjeV8
Berichten: 3361
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door JantjeV8 » 12 dec 2017, 20:40

Ik kreeg afgelopen week wat uitleg over "solarijs" als warmtepompsysteem.

Het zou een warmtepomp zijn zonder grondboringen. In plaats daarvan 2 betonnen bakken, reservoirs zeg maar. Bevriezen d.m.v. een koelcompressor, (daar werd ook nog wat over verteld dat dat ding geen r134 had, maar co2, cryogeen of zoiets) koelt het water tot ijs, de stroom daartoe komt van zonnepanelen. Vervolgens gebruikt men de energie die vrij komt bij de faseomzetting van ijs naar vloeistof en andersom om te koelen en te verwarmen.
Ken geen namen of merken, maar er zou een installateur zijn die het toepast, het zou moeten werken.

Pigion
Berichten: 728
Lid geworden op: 17 okt 2007, 11:26
Locatie: Drenthe

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Pigion » 12 dec 2017, 22:23

de overgang naar ijs levert erg veel cal. Er dus weinig tegen net onder het nulpunt te gaan. Er zijn installaties die weinig ruimte krijgen, echter wel de regenopslag krijgen aangeboden. In de zomer ontdooit de regen het gevormde ijs.

Joepie
Berichten: 499
Lid geworden op: 13 mar 2015, 23:17

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Joepie » 12 dec 2017, 22:34

JantjeV8 schreef:
12 dec 2017, 20:40

Ken geen namen of merken, maar er zou een installateur zijn die het toepast, het zou moeten werken.
Bedoel je niet Speicher? Die hebben zo ver ik weet een variant met een grote vloeistofgevulde zak voor in de kruipkelder.
"You can educate a fool, but you cannot make him think” (Talmud)

Joepie
Berichten: 499
Lid geworden op: 13 mar 2015, 23:17

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Joepie » 12 dec 2017, 22:48

Pigion schreef:
12 dec 2017, 14:08
@Joepi
Het is mij duidelijk dat er geen vergunning vereist is van de Provincie. Echter de Gemeente kan toetsen of degen die het systeem aanlegt, bevoegd is c.q. een vergunning heeft . Ik interpreteer dat als hij moet gecertificeerd zijn.
Bij de Gemeente hebben zij mij alleen kunnen vertellen dat ik een melding moet doen i.v.m. archeologisch waardevol gebied, n.l. op de Hondsrug....als ik dieper graaf dan 30 cm.
[...]
Heb je nog meer over certificering??? Ik wil natuurlijk niet nat gaan :(
De richtlijn van het Platvorm voor Warmtepompen nog eens nagelezen. Er staat alleen waarvoor een boor-boer, installateur en wat het ontwerpbureau gecertificeerd moeten zijn. Er wordt met geen woord gerept over "de particulier".Kan ik dat als vrij interpreteren?
Pigion
Milieuvergunningen op grond van de Wet Milieubeheer zijn landelijk bepaald. Op een Fries zijn dezelfde milieuregels van toepassing als op een Zeeuw. Dit gebeurt bij weinig milieu-relevante situaties via het zogenoemde activiteitenbesluit. De gemeente kan zover ik weet geen zwaardere regels stellen. Een 'vergunningstoets' kan je hier zelf doen.

Gemeenten kunnen niet 'ins blaue hinein' certificering eisen. Dat moet altijd op grond van een beleidsregel, en dat is ook vaak landelijk geregeld. Aan warmtepompinstallateurs zal ongetwijfeld een certificering worden gevergd vanwege de CFK's, net zo als bij airco's. Voor het doorboren van acquifer scheidende lagen is een waterwetvergunning nodig, maar dat speelt niet bij een gesloten systeem.

Gemeenten kunnen inderdaad wel eisen stellen rondom archeologie. Gemeenten hebben een bodemkaart en daarop staat of een bepaald gebied of perceel in een archeologisch interessant gebied ligt. Dan gaat het de gemeente er om dat er door graafwerkzaamheden geen bodeminformatie verloren gaat. Wat ik uit de praktijk weet is dat het graven niet wordt tegengegaan, maar dat er tijdens het graven een archeoloog van of namens de gemeente meekijkt of er iets interessants bloot wordt gelegd. Het staken van werkzaamheden gebeurt alleen als je écht interessante zaken treft, zoals een Germaans schip of een Romeinse nederzetting. De gemeente kan jou vertellen of jouw perceel in zo een gebied ligt.

Advies: als je in een niet te grote gemeente woont is de bouwambtenaar vast goed toegankelijk. Vraag een gesprek bij hem aan en leg de plannen voor.
"You can educate a fool, but you cannot make him think” (Talmud)


Pigion
Berichten: 728
Lid geworden op: 17 okt 2007, 11:26
Locatie: Drenthe

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Pigion » 13 dec 2017, 06:20

Heren, veel dank voor het gidswerk.
Via de genoemde toetsing kom ik ondanks dat ik particulier heb in gevuld en < 70 kW toch weer bij een soort toetsing.
Gegevens installatie gesloten bodemenergiesysteem: :(

U heeft aangegeven dat sprake is van de installatie van een gesloten bodemenergiesysteem. U moet hierover onderstaande gegevens bij de melding voegen:

een beschrijving van de aard en omvang van het gesloten bodemenergiesysteem
de naam en het adres van degene die boringen of andere werkzaamheden ten behoeve van de installatie uitvoert
de x-y-coördinaten van het middelpunt van het bodemenergiesysteem
de einddiepte waarop het bodemenergiesysteem wordt geïnstalleerd
een onderbouwing waaruit blijkt dat de installatie niet leidt tot zodanige interferentie met een eerder geïnstalleerd bodemenergiesysteem dat het doelmatig functioneren van (een van) deze systemen kan worden geschaad
gegevens over het bodemzijdig vermogen van het bodemenergiesysteem en de omvang van de behoefte aan warmte en koude waarin het systeem voorziet
het energierendement van het ontwerp van het systeem uitgedrukt in Seasonal Performance Factor (SPF)
een situatieschets met de ligging van het gesloten bodemenergiesysteem (schaal 1:1.000)
een schriftelijke verklaring van de installateur over het rendement van het bodemenergiesysteem

Hoe moet ik dat interpreteren/afhandelen.

In januari wordt nog een cursus gedraaid voor uitvoering bodemwerk voor installatie van WKO (warmte/koude/opslag) Zou daar in kunnen meedraaien. Niet duidelijk of dat leidt tot een certificaat.
Pigion

JantjeV8
Berichten: 3361
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door JantjeV8 » 13 dec 2017, 07:24

Pigion schreef:
13 dec 2017, 06:20
Hoe moet ik dat interpreteren/afhandelen.
Nou simpel, dat de subsidie dus al door anderen afgevangen wordt, tenzij je dit soort teksten zelf in weet te vullen. Vestzak-broekzak verhaal, dat subsidie gedoe.

Pigion
Berichten: 728
Lid geworden op: 17 okt 2007, 11:26
Locatie: Drenthe

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Pigion » 13 dec 2017, 08:04

Bovenstaande heeft niets met subsidie te doe doch met de installatie van de grond-collector.

Ik ga nog eens contact opnemen met mijn mogelijke leverancier van PE 32. Hij kon / kan voor certificering zorgen via . via. Alleen ik moet die WP niet. Ik wil liever een NIBE.

Pigion

Joepie
Berichten: 499
Lid geworden op: 13 mar 2015, 23:17

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Joepie » 13 dec 2017, 10:26

Pigion schreef:
13 dec 2017, 06:20
Hoe moet ik dat interpreteren/afhandelen.
Nou, even rustig en nauwkeurig lezen wat er wordt gevraagd. Een deel van wat wordt gevraagd zijn berekeningen. Als je die niet zelf kunt maken ben je aangewezen op een deskundige.

Op zich niet veel anders dan met andere regelgeving. Als je een huis wilt bouwen zal er ook een constructieberekening moeten worden gemaakt.
"You can educate a fool, but you cannot make him think” (Talmud)

Pigion
Berichten: 728
Lid geworden op: 17 okt 2007, 11:26
Locatie: Drenthe

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Pigion » 13 dec 2017, 14:12

@Joepi,
Die berekeningen kan ik wel maken. Bovendien rollen deze kant en klaar uit een reken-tool voor slinkys op het Duitse forum icl het volume grond dat verzet moet worden bij het maken van de "sloot". Voor iederéén die is geïnteresseerd een prachtige tool, ontwikkeld door twee enthousiastelingen / semi professionals.
We maken er werk van. Eigenlijk ben ik nu reuze benieuwd hoe jij zo goed bent ingevoerd in deze materie.
Pigion

Joepie
Berichten: 499
Lid geworden op: 13 mar 2015, 23:17

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Joepie » 13 dec 2017, 22:33

Pigion,
ik heb een blauwe maandag bij een Werktuigbouwkundig ingenieursbureau gewerkt, gespecialiseerd in utiliteitsbouw. Daarnaast veel bezig geweest met vergunningenmanagement voor complexere bedrijven. Ook ervaring met graafwerkzaamheden in de openbare ruimte.
"You can educate a fool, but you cannot make him think” (Talmud)

Pigion
Berichten: 728
Lid geworden op: 17 okt 2007, 11:26
Locatie: Drenthe

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Pigion » 14 dec 2017, 07:57

@Joepi,
Leuk te horen van jouw achtergrond, kan nu ook zaken beter plaatsen. Ik heb zelf ook een "senior" WTB opleiding, echter daarna de harde praktijk in bij de Nederlands-Engelse olie boer. Wel veel met regelgeving gewerkt echter de eigen Shell-standaarden, geen overheids regelgeving. Ik weet dus mjn weetje van warmte-overdraht (warmtewisselaars, fornuizen, stoomketels) , de standaarden voor materialen, veiligheid (Veiligheid 1 en Leidnggevende) etc. Ik kan nog steeds op iedere raffinaderij uit de voeten, mag testen certificeren etc.
Ik heb nog even gekeken naar de opleidingen voor Warmtepompen. CITO neem de toetsen af, 40 vragen, is te doen als je een beetje weet van de hoed en de rand. Ik denk erover dat examen te gaan doen. De cursus bij het platform voor warmtepompen is mij te duur, copyeer het cursusboek wel.
Zo heb ik het ook gedaan met hoofd-greenkeeper en baancommissaris op de golfbaan.
Vandaag nog even bomen met de boor-boer en leverancier van een candidaat pomp. Ik kom aardig krap te zitten in de Amperes in de meterkast. De warmtepomp moet daar op inspelen door terug te regelen als de 25 Ampere in de meterkast drijgt te worden overschreden. Ok heb ik liever een 3 fasen aangedreven pomp. Dan wordt de belasting beter verdeeld en hoef ik niet steeds op te letten of het systeem ergens te zwaar wordt belast. Nog even en ik moet van die grote Amperemeters in de keuken heben, kan moeders zien of het vertrouwd is de piepers op te zetten :oops:
Pigion

Pigion
Berichten: 728
Lid geworden op: 17 okt 2007, 11:26
Locatie: Drenthe

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Bericht door Pigion » 18 dec 2017, 22:55

Hoe nu verder op weg naar een duurzaam en betaalbaar verwarmingsconcept?

Eigenlijk hebben we bij ons de ideale situatie dat ik voor elk verwarmingsconcept kan kiezen, ook bi-valente oplossingen. Helaas heb ik een paar fouten gemaakt toen ik aan dit ultieme karwei begon, doch probeer er nu de optimale oplossing te vinden en te bouwen.
Foute zaken:
- Te lange (85 M) en te dunne (14 x 10 mm)slangen in de ingefreesde vloerverwarming in de living voor. Installateur was "Old School".
- Zeer grote aanééngesloten Z vormige ruimte, 100 M2, warme voorzijde (op ZO) koude achterzijdem (NW), moelijk homogeen te verwarmen door stenen vloer achter zonder VVW en open trap/grote overloop. Zo is het concept van het huis, gas kostte winig in 1977/78. Vloer van Noorse leisteen, nu peperduur, breek je ook zo maar even niet op en kieper hem in de puinbak.
- Hoge gasrekening, 1978 : 6000 M3 ; in 2014/15/16 gemiddeld nu 2500 - 3000 M3 reëel, zonder houtstook, 1200 -1400 M3 met houtstook.
- Nog 2 koude-bruggen. Fouten en afwijken van de tekening door aannemer.
- Ik heb in 2017 nog een nieuwe gasketel laten plaatsen. Oude ketel veel te groot en moest dak aanpassen i.v.m isolatie.

Positieve zaken:
- Isolatie in-hand, laatste stukken in 2018 doen
- Open haard vervangen door FinOfen, functioneert goed, nog niet geheel optimaal, wel veel werk (vellen-zagen-kloven-stapelen etc.) misschien te veel als je ouder wordt.
- Grote tuin met hoge grondwaterstand in de winter om een horizontale collector of verticale variant te maken voor 9 kW warmtepomp.
- Ruimte in garage voor opstelling van een 200 l buffervat voor de warmwatervoorziening, kan desnoods ook centraal naast de trap of in bijkeuken.
- Ruimte voor pellet-cv-bij-stook of hoofd-stook. Heb ruimte voor opslagsilo 5 m3
- Heb ruimte naast de trap voor een kook-kachel op houtblokken en pellet unit er naast voor bi-valent verwarmen, zeker in de winter.
- Heb ruimte voor opstelling van houtschnitzel unit, b.v. Guntamatic. Niet goedkoop :( Grondstof hier volop en dichtbij tegen redelijke prijs verkrijgbaar.
- Ruimte en goede bezonning voor zonnepanelen op het dak; wordt aan gewerkt.
- Er komt geschikte ruimte/kelder voor warmteopslag voor 15 tot 20 M3 Glauber-zout. Technisch noch niet uitgerijpt, wordt door TNO aan gewerkt.

Andere overwegingen:
- Hoelang blijft saldering bestaan? Naar mijn mening gaat dat na 2023 op de schop, zullen zeker hoge netkosten moeten betalen.
- Blijven PV stroom zelf opwekken interessant in de toekomst voor WP met verbruik hoofdzakelijk in de niet zonnige periode n.l. de winter?
- Krijgen we schoorsteenbelasting of verbod houtstook? Heffing op pellets?
- Wat is het omslagpunt pellets-stoken versus WP?
- Moet ik zelf een perceel bos kopen voor de houtvoorziening?

Zeg het maar..
-

Plaats reactie